NameMaria Nordenfelt
Related objects
Handledning i handarbete (kvinnlig slöjd)