NamnGustaf af Nordin
  • Yrke/Titelenvoyé
  • DateringLevnadstid: 1799-1867
Relaterade föremål
Pipa
  • Övriga NyckelordCalumet
  • Inventarienummer13621