NameNordström
  • Function/Titlerustmästare
Related objects
Ståndare
  • Keyword/TitleStåndare
  • Description4 ståndare av brunbetsad furu, tillverkad av rustmästare Nordström (1958-60).
  • Dating1958-1960
  • Inventory number6861