NamePär Axel Olsson
Related objects
Skånska herreborgar ur synpunkten av de fortifikatoriska anordningarnas betydelse för arkitekturen