NamnPär Axel Olsson
Relaterade föremål
Skånska herreborgar ur synpunkten av de fortifikatoriska anordningarnas betydelse för arkitekturen