NamnWilliam Parkett
 • Yrke/Titelbössmed
Relaterade föremål
Flintlåspistol
 • Tillverkat iLondon
 • Datering1650-1660 cirka
 • Övriga Nyckelord"påffert"
 • Inventarienummer5751
Flintlåspistol
 • Datering1650-1660 cirka
 • Övriga Nyckelord"påffert"
 • Inventarienummer5752
Flintlåspistol
 • Datering1660 cirka
 • Inventarienummer12738
Flintlåspistol
 • Datering1660 cirka
 • Inventarienummer12739