NamnSimon de Passe
  • Yrke/Titelkonstnär
  • DateringLevnadstid: 1591-1647
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare