NamePennier
  • Function/Titleingenjör
Related objects
Bataljplan
  • Keyword/TitleBataljplan
  • DescriptionBatalajplan över Nerwinde, Belgien med floden Gesse, franska och fientliga trupper.
  • Dating1693
  • Inventory number10802