NamnHans Henrik Ramel
  • Yrke/Titelfriherre, sekundmajor
Relaterade föremål
Hjälmprydnad
  • Datering1777
  • Övriga Nyckelordhjälmprydnad
  • Inventarienummer29218 (45:72)
bröstharnesk
ryggharnesk
armpansar v.
armpansar h
tornerhjälm
tornersköld FÖR EN MOT ALLA
  • Datering1777-1799
  • Övriga Nyckelordsköld
  • Inventarienummer26128 (45:271)
Ringlans