NamnBeefield
  • Yrke/Titelurmakare
Biografi
Relaterade föremål

Urmakare Beefield, känd redan från 1760, Titel: mästare