NamnHedvig Carolina Ridderstolpe
  • Yrke/Titelfriherrinna
Relaterade föremål
vojlock för damsadel