NameEbba Posse af Säby
  • FamilySack, friherrliga ätten nr 170
  • Function/Titlefriherrinnan
  • DatingLevnadstid: 1778-1848
Related objects
slagexflintlåsbössa - Bars
  • Dating1720-1740 cirka
  • Other keywordsslagexflintlåsbössa
  • Inventory number15496 (42:105)