NamnClement Pottet-Deleusse
  • Yrke/Titelbössmed
Relaterade föremål
Kammarladdningsgevär
  • Tillverkat iParis, Frankrike
  • Datering1835 cirka
  • Övriga Nyckelordgevär
  • Inventarienummer11530 (37:9)