NamnAnton Reitterer
 • Yrke/Titelguldsmed
Relaterade föremål
Förtjänsttecken
 • Tillverkat iÖsterrike
 • Datering1900-tal
 • Övriga NyckelordOrdenstecken
 • Inventarienummer32945 (99:10)
Etui
 • Tillverkat iÖsterrike
 • Datering1900-tal
 • Övriga NyckelordOrdensetui
 • Inventarienummer32947 (99:12)
Storkors
 • Datering1922-1934
 • Övriga Nyckelordordenstecken storkors
 • Inventarienummer1590 (51:488:a)
Axelband
 • Datering1922-1934
 • Övriga Nyckelordordensband axel-
 • Inventarienummer1591 (51:488:a)
Kraschan
 • Datering1922-1934
 • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan kmstk
 • Inventarienummer1592 (51:488:b)
Etui
 • Datering1922-1934
 • Övriga Nyckelordordensetui
 • Inventarienummer1593 (51:488)
Republiken Österrikes Hederstecken kraschan
 • Datering1934 cirka
 • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan
 • Inventarienummer1316 (62:6:a)
Republiken Österrikes Hederstecken kors
 • Datering1934 cirka
 • Övriga Nyckelordordenstecken kommendörskors
 • Inventarienummer1317 (62:6:b)
Republiken Österrikes Hederstecken etui
 • Datering1934 cirka
 • Övriga Nyckelordordensetui
 • Inventarienummer1319 (62:6:c)
Rep.Österrikes Förtj.O.kr.kmstk
 • Datering1960
 • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan kmstk
 • Inventarienummer15717 (76:41:a)
Rep.Österrikes Förtj.O.storkors
 • Datering1960
 • Övriga Nyckelordordenstecken storkors
 • Inventarienummer15718 (76:41:b)
Öst.Rep.Förtj.orden etui