NamnRenandus
  • Yrke/Titelgravör
Relaterade föremål
Karta
  • Datering1641
  • Övriga NyckelordFortifikationskarta
  • Inventarienummer10801