NamnLouis Julien Gastinne-Renette
 • Yrke/Titelhovbössmed
Relaterade föremål
slaglåspistol - Gastinne-Renette
 • Tillverkat iFrankrike, Paris
 • Datering1860 cirka
 • Övriga Nyckelordslaglåspistol
 • Inventarienummer4435 (37:10:a)
slaglåspistol - Gastinne-Renette
 • Tillverkat iFrankrike, Paris
 • Datering1860 cirka
 • Övriga Nyckelordslaglåspistol
 • Inventarienummer4436 (37:10:b)
Slaglåsstudsare
 • Tillverkat iParis, Frankrike
 • Datering1860 cirka
 • Övriga Nyckelordslaglåsstudsare
 • Inventarienummer4125 (31:17)
kultång ur etui 4444
 • Datering1883 cirka
 • Övriga Nyckelordkultång
 • Inventarienummer4437 (37:10:c)
krutflaska J Dixon & Sons ur pistoletui 4444
 • Datering1883 cirka
 • Övriga Nyckelordkrutflaska
 • Inventarienummer4438 (37:10:d)
nippelnyckel m rensare
 • Datering1883 cirka
 • Övriga Nyckelordnyckel
 • Inventarienummer4439 (37:10:e)
rengöringsstock ur etui 4444
 • Datering1883 cirka
 • Övriga Nyckelordrengöringsstock
 • Inventarienummer4440 (37:10:f)
krutmått ur etui 4444
 • Datering1883 cirka
 • Övriga Nyckelordkrutmått
 • Inventarienummer4441 (37:10:g)
oljeflaska J Dixon & Son
 • Datering1883 cirka
 • Övriga Nyckelordoljeflaska
 • Inventarienummer4442 (37:10:h)
dosa ur etui 4444
 • Datering1883 cirka
 • Övriga Nyckelorddosa
 • Inventarienummer4443 (37:10:i)
etui t pistoler mm 4435-4445
 • Datering1883 cirka
 • Övriga Nyckelordetui
 • Inventarienummer4444 (37:10:j)
tändhattsnipplar ur 4444
 • Datering1883 cirka
 • Övriga Nyckelordtändhattsnippel
 • Inventarienummer4445 (37:10:k)