NameCarl David Skogman
  • FamilySkogman, adliga ätten nr 2302
  • Function/Titlefriherre, president
  • DatingLevnadstid: 1786-1856, Sverige
Biography
Related objects

son t. kyrkoherde Jakob Skogman i Pernå, Borgå stift och Maria Magdalena Starck; t. f. statssekreterare vid handels- och finansexpeditionern 1822; RNO 1822, statssekreterare 1824; adlad 1826 enl. 37§ RF; KNO 1827; RRS:tAO1kl. 1838; president i kommerskollegium 1838; ledamot av Svenska Akademien 1847; friherre 1854 enl. 37§RF men ej introducerad: g- 1817 m Ulrika Scharp; son Carl Johan Alfred