NamnG Schmidt-Staub
  • Yrke/Titelguldsmed, urmakare
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare