NamnPeter Alexander Rudbeck
  • Yrke/Titelfriherre, hovmarskalk
Relaterade föremål
Svärdsorden riddarkors
  • Datering1800 cirka
  • Övriga Nyckelordordenstecken riddarkors
  • Inventarienummer440 (30:52)