NamnReinhold F W R:son Rudbeck
 • Yrke/Titelfriherre
Relaterade föremål
Drabantbardisan
 • Tillverkat iSverige
 • Datering1654
 • Övriga Nyckelordbardisan
 • Inventarienummer10949 (3706)
Carl XIII:s orden bröstkors
 • Datering1800-tal
 • Övriga NyckelordOrdenstecken kors
 • Inventarienummer9534
Syrtut
 • Tillverkat iSverige
 • Datering1900-talets första hälft
 • Övriga NyckelordRock
 • Inventarienummer13567 (58:5:b)
Byxor
 • Tillverkat iSverige
 • Datering1900-talets första hälft
 • Övriga NyckelordLångbyxor
 • Inventarienummer13568 (58:5:c)
Bikorn
 • Tillverkat iSverige
 • Datering1900-tal
 • Övriga NyckelordHatt
 • Inventarienummer10950 (58:4:f)
ask t bikorn 10950
 • Datering1900-tal
 • Övriga Nyckelordhattask
 • Inventarienummer10951 (58:4:f)
frack m:B Gustaf V:s hovstat
 • Datering1900-tal
 • Övriga Nyckelordfrack
 • Inventarienummer13566 (58:5:a)
mössa m:1865-99
 • Datering1900-tal
 • Övriga Nyckelordmössa
 • Inventarienummer13569 (58:5:d)
dubbelknapp t frack
 • Datering1900-tal
 • Övriga Nyckelordknapp
 • Inventarienummer13570 (58:5:a)
Koppelhylsa kammarherre
 • Datering1900-tal
 • Övriga Nyckelordkoppelhylsa
 • Inventarienummer13814 (58:9:f)
Koppelhylsa
 • Datering1900-tal
 • Övriga Nyckelordkoppelhylsa
 • Inventarienummer13815 (58:9:g)
chifferfrack kammarherre Gustaf V
 • Datering1908-04-00
 • Övriga Nyckelordfrack
 • Inventarienummer13809 (58:6:a)
väst kammarherre Gustaf V
 • Datering1908-04-00
 • Övriga Nyckelordväst
 • Inventarienummer13810 (58:6:b)
väst kammarherre Gustaf V
 • Datering1908-04-00
 • Övriga Nyckelordväst
 • Inventarienummer13811 (58:4:b)
väst kammarherre Gustaf V
 • Datering1908-04-00
 • Övriga Nyckelordväst
 • Inventarienummer13812 (58:4:c)
långbyxor kammarh.GV
 • Datering1908-04-00
 • Övriga Nyckelordbyxor
 • Inventarienummer13813 (58:4:e)
Bikorn
Ask
Trek.hatt hovun.m:A
Ask
trek.hatt fällbar m:A
ask t hatt 10956