NamnHans Ruhr
  • Yrke/Titelhovbössmed
  • DateringLevnadstid: 1620-1657
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare