NamnDaniel Roloff
  • Yrke/Titelhovbössmed
  • DateringVerksamhetstid, Sverige, Norrtälje, stad, tyska församlingen
    Verksamhetstid, Sverige, Örebro, stad,
Biografi
Relaterade föremål

1685 inkallad från Stettin, 1701 åter i Sthlm
1688-07-17 gm Elisabeth Bendorff (Sal Mr Martin Bendorffs, Weissgerber, nachgelassener Tochter, DR kallas vid giftermålet Königl. Büchsenmacher) - barn Dorothea döpt 1689-08-15 (Tyska kyrkan); Daniel döpt 1691-07-26 do; Elisabeth döpt 1692-08-05 do, DR kallas här Königl. Büchsenmacher., Titel: mästare