NameEbba Sack
  • FamilySack, friherrliga ätten nr 170
  • Function/Titlefriherrinna
  • DatingLevnadstid: 1807-1901
Related objects
slagexflintlåsbössa - Bars
  • Dating1720-1740 cirka
  • Other keywordsslagexflintlåsbössa
  • Inventory number15496 (42:105)
Svärdsorden axelband
  • Dating1814-01-28
  • Other keywordsordensband axel-
  • Inventory number1954 (3282)