NameJohan Gabriel Sack
  • FamilySack, friherrliga ätten nr 170
  • Function/Titlefriherre, kansliråd
  • DatingLevnadstid: 1697, Sverige
    Verksamhetstid: 1751, Sverige
Biography
Related objects

friherre till Bergshammar; herre till Penningby och Tuna, Norsholm, Prostökna, Lönnarp; son t Carl Filip (adliga ätten tab 3) o Christina Beata Lillie; hovjunkare 1718; friherre 1719; kammarherre och kanslijunkare 1719; kansliråd 1741; g. 1722 m Eva Bielke