NameGöran Gustaf Rosenhane
  • Function/Titlefriherre
  • DatingLevnadstid: 1678-1754
Related objects
flintlåsbössa - J Schertiger
  • Dating1700-1750 cirka
  • Other keywordsflintlåsbössa
  • Inventory number3609 (1813)