NamnSchering Rosenhane
  • Yrke/Titelfriherre, riksråd
Relaterade föremål
Spirituale rosetum, thet är, en andelig Rosengård ... vthi ... H. Schering Rosenhanes, frijherres til Ikalaborg ... begraffning, vthi sijn socknekyrckia Hwszby ... fierde söndagen effter trettonde dagen, som war then sidsta januarij, åhr MDCLXIV. Framstel
  • Datering[1664]
Een christeligh uthfärdz predikan på then dagen, som ... H. Schering Rosenhanes frijherres til Ikalaborgh, herres till Torp ... saliga lekamen ... vthfördes ... til sochnekyrkian Hwseby i Södermanland ... ther at begrafwas ... hållen then 31. januarij, ao
  • Datering1666
Porträtt
  • Nyckelord/TitelPorträtt
  • KortbeskrivningSchering Rosenhane, 1609-1663, friherre, riksråd. Kontursågad oljemålning på pannå.
  • Datering1700 cirka
  • Övriga NyckelordPannå
    Man
  • Inventarienummer11609