NamnO Rydberg
 • Yrke/Titelsadelmakare
Relaterade föremål
kröningsstyglar
kröningsstigbygel
 • Datering1818
 • Övriga Nyckelordstigbygel
 • Inventarienummer29685 (4026:g)
stigläder t 29571
 • Datering1818
 • Övriga Nyckelordstigläder
 • Inventarienummer29686 (4026:g)
kröningsstigbygel
 • Datering1818
 • Övriga Nyckelordstigbygel
 • Inventarienummer29687 (4026:f)
kröningsstigläder
 • Datering1818
 • Övriga Nyckelordstigläder
 • Inventarienummer29688 (4026)
pistolhölster par kröning
 • Datering1818
 • Övriga Nyckelordpistolhölster
 • Inventarienummer29689 (4026:h)
svansrem kröningssadel
 • Datering1818
 • Övriga Nyckelordsvansrem
 • Inventarienummer29690 (4026:i)
Kröningssadel
 • Datering1818
 • Övriga Nyckelordsadel
 • Inventarienummer29680 (4026)
Kröningsschabrak
 • Datering1818
 • Övriga Nyckelordschabrak
 • Inventarienummer29681 (4026:b)