NamnLouis Berain
  • Yrke/Titelornamentstickare
Relaterade föremål
Flintlåswenderbössa
  • Tillverkat iParis, Frankrike
  • Datering1660 cirka
  • Övriga Nyckelordflintlåswenderbössa
    Flintlåsbössa
  • Inventarienummer3628 (3888)