NameGustav Hermansson Sabelfelt
  • Function/Titlekapten
Related objects
Slagsvärd
  • Made inMünchen, Tyskland
  • Dating1550-1575 cirka
  • Other keywordssvärd
  • Inventory number16371 (5803)