NamnGösta Berg
 • Yrke/Titelprofessor
 • DateringLevnadstid: 1903-1993
Relaterade föremål
Tyska Örns orden, kors 1kl
 • Datering1941 cirka
 • Övriga NyckelordOrdenstecken kommendörskors
 • Inventarienummer276 (61:78:a)
Tyska Örnens orden halsband
 • Datering1941 cirka
 • Övriga Nyckelordordensband hals-
 • Inventarienummer277 (61:78:b)
Tyska Örnens Orden band
 • Datering1941 cirka
 • Övriga Nyckelordordensband släpspänne
 • Inventarienummer278 (61:78:c)
ordensetui Tyska örnens orden
 • Datering1941 cirka
 • Övriga Nyckelordordensetui
 • Inventarienummer279 (61:78:d)