NamnGregorius Schick
  • Yrke/Titelguldsmed
Relaterade föremål
Jesu namns orden
  • Datering1655
  • Övriga NyckelordKlenod
    Ordenstecken
  • Inventarienummer2012 (90:1)
Jesu Namns orden
  • Tillverkat iStockholm, Sverige
  • Dateringca 1656
  • Övriga NyckelordOrdenstecken
  • Inventarienummer5 (32:23)