NamnP Berg
  • Yrke/Titelbössmed
  • DateringVerksamhetstid: 1720-1740, Sverige, Örebro
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare