NameVerner Gottlob von Schwerin
 • Familyvon Schwerin, friherrliga ätten nr 133
 • Function/Titlefriherre, hovstallmästare
Related objects
Klinga m:1685
Ringlans
 • Keyword/TitleRinglans
 • DescriptionRinglans använd vid tornering av friherre Verner Gottlob von Schwerin (1772-1875) på Drottningholm år 1799 eller 1800.
 • Dating1776-1800 cirka
 • Other keywordslans
 • Inventory number29721 (45:298)
Javelin
 • Dating1777-1800 cirka
 • Other keywordsspjut
 • Inventory number29791 (45:379)
axelstycke m armskena h.
axelstycke m armskena v.
Balja till värjklinga 17123
 • Dating1700-talets slut
 • Other keywordsVärjbalja
 • Inventory number17124 (45:286:b)
hjälmhuva
 • Keyword/Titlehjälmhuva
 • DescriptionHjälmhuva, använd av friherre W G von Schwerin (1772-1840) vid riddarspelen på Drottningholm 1799 och 1800.
 • Dating1700-talets slut
 • Other keywordshuva
 • Inventory number23584 (45:138)
tornerhalsputa
 • Dating1799-1800
 • Other keywordshalsputa
 • Inventory number20707 (45:156)
Tornersköld, UTAN FÖREBRÅELSE
quintanlans, von Schwerin
tornerskört, rosa siden
 • Dating1799-1800
 • Other keywordsskört
 • Inventory number31648 (45:96)
midjegehäng t värja 17123
 • Dating1799-1800
 • Other keywordslivgehäng
 • Inventory number31670 (45:286)
Kyller, gustavianska riddarspelen
 • Dating1800 cirka
 • Other keywordsKyller
 • Inventory number15259 (45:172)