Namnde Serre
  • Yrke/Titelkonsul
Relaterade föremål
Hängsmycke
  • Datering1650
  • Övriga NyckelordHängsmycke
    Religiöst motiv
  • Inventarienummer313