NameJörgen Seywollt
 • Function/Titlebrodör
Related objects
Landskapsvapen
 • Dating1632
 • Other keywordsVapensköld
  Satakunda
 • Inventory number19967 (3787:6b)
Svea vapen
 • Keyword/TitleSvea vapen
 • DescriptionSvea vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634, begravningsceremonin
Göta vapensköld
 • Keyword/TitleGöta vapensköld
 • DescriptionGöta vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Dating1633-1634
 • Other keywordsvapensköld
 • Inventory number19963 (3873:2a)
Storf. Finlands vapen
 • Dating1633-1634
 • Other keywordsvapensköld
 • Inventory number19965 (3873:4b)
Upplands vapensköld
 • Keyword/TitleUpplands vapensköld
 • DescriptionUpplands vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Dating1633-1634
 • Other keywordsvapensköld
 • Inventory number19966 (3873:5b)
Södra Finlands vapensköld
 • Keyword/TitleSödra Finlands vapensköld
 • DescriptionSödra Finlands vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Dating1633-1634
 • Other keywordsvapensköld
 • Inventory number19968 (3873:7b)
Östergötlands vapensköld
 • Keyword/TitleÖstergötlands vapensköld
 • DescriptionÖstergötlands vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Dating1633-1634
 • Other keywordsvapensköld
 • Inventory number19969 (3873:8b)
Estlands vapensköld
 • Dating1633-1634
 • Other keywordsvapensköld
 • Inventory number19970 (3873:9b)
Södermanlands vapensköld
 • Keyword/TitleSödermanlands vapensköld
 • DescriptionSödermanlands vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
Karelens vapensköld
 • Keyword/TitleKarelens vapensköld
 • DescriptionKarelens vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna vid Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
Ingermanlands vapensköld
Västmanlands vapen
 • Keyword/TitleVästmanlands vapen
 • DescriptionVästmanlands vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
Narvas vapensköld
 • Keyword/TitleNarvas vapensköld
 • DescriptionNarvas vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna vid Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
Dalarnas vapensköld
 • Keyword/TitleDalarnas vapensköld
 • DescriptionDalarnas vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
Tavastlands vapensköld
 • Keyword/TitleTavastlands vapensköld
 • DescriptionTavastlands vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
Kexholms vapensköld
 • Keyword/TitleKexholms vapensköld
 • DescriptionKexholms vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
Nylands vapensköld
 • Keyword/TitleNylands vapensköld
 • DescriptionNylands vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna
  av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
Österbottens vapensköld
 • Keyword/TitleÖsterbottens vapensköld
 • DescriptionÖsterbottens vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
Västerbottens vapensköld
 • Keyword/TitleVästerbottens vapensköld
 • DescriptionVästerbottens vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
Ölands vapensköld
 • Keyword/TitleÖlands vapensköld
 • DescriptionÖlands vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna vid Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
Savolax vapensköld
 • Keyword/TitleSavolax vapensköld
 • DescriptionSavolax vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
Gästriklands vapensköld
 • Keyword/TitleGästriklands vapensköld
 • DescriptionGästriklands vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
Medelpads vapensköld
 • Keyword/TitleMedelpads vapensköld
 • DescriptionMedelpads vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
Ålands vapensköld
 • Keyword/TitleÅlands vapensköld
 • DescriptionÅlands vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
Landskapsvapen
 • Dating1633-1634
 • Other keywordsVapensköld
  Satakunda
 • Inventory number31163 (3873:6a)