NamnJörgen Seywollt
 • Yrke/Titelbrodör
Relaterade föremål
Landskapsvapen
 • Datering1632
 • Övriga NyckelordVapensköld
  Satakunda
 • Inventarienummer19967 (3787:6b)
Svea vapen
 • Nyckelord/TitelSvea vapen
 • KortbeskrivningSvea vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634, begravningsceremonin
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19962 (3873:1 b)
Göta vapensköld
 • Nyckelord/TitelGöta vapensköld
 • KortbeskrivningGöta vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19963 (3873:2a)
Storf. Finlands vapen
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19965 (3873:4b)
Upplands vapensköld
 • Nyckelord/TitelUpplands vapensköld
 • KortbeskrivningUpplands vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19966 (3873:5b)
Södra Finlands vapensköld
 • Nyckelord/TitelSödra Finlands vapensköld
 • KortbeskrivningSödra Finlands vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19968 (3873:7b)
Östergötlands vapensköld
 • Nyckelord/TitelÖstergötlands vapensköld
 • KortbeskrivningÖstergötlands vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19969 (3873:8b)
Estlands vapensköld
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19970 (3873:9b)
Södermanlands vapensköld
 • Nyckelord/TitelSödermanlands vapensköld
 • KortbeskrivningSödermanlands vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19971 (3873:10b)
Karelens vapensköld
 • Nyckelord/TitelKarelens vapensköld
 • KortbeskrivningKarelens vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna vid Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19972 (3873:11b)
Ingermanlands vapensköld
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19973 (3873:12a)
Västmanlands vapen
 • Nyckelord/TitelVästmanlands vapen
 • KortbeskrivningVästmanlands vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19974 (3873:13a)
Narvas vapensköld
 • Nyckelord/TitelNarvas vapensköld
 • KortbeskrivningNarvas vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna vid Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19975 (3873:14b)
Dalarnas vapensköld
 • Nyckelord/TitelDalarnas vapensköld
 • KortbeskrivningDalarnas vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19976 (3873:15b)
Tavastlands vapensköld
 • Nyckelord/TitelTavastlands vapensköld
 • KortbeskrivningTavastlands vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19977 (3873:16b)
Kexholms vapensköld
 • Nyckelord/TitelKexholms vapensköld
 • KortbeskrivningKexholms vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19978 (3873:18a)
Nylands vapensköld
 • Nyckelord/TitelNylands vapensköld
 • KortbeskrivningNylands vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna
  av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19979 (3873:20b)
Österbottens vapensköld
 • Nyckelord/TitelÖsterbottens vapensköld
 • KortbeskrivningÖsterbottens vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19980 (3873:22b)
Västerbottens vapensköld
 • Nyckelord/TitelVästerbottens vapensköld
 • KortbeskrivningVästerbottens vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19981 (3873:24b)
Ölands vapensköld
 • Nyckelord/TitelÖlands vapensköld
 • KortbeskrivningÖlands vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna vid Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19982 (3873:25b)
Savolax vapensköld
 • Nyckelord/TitelSavolax vapensköld
 • KortbeskrivningSavolax vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19983 (3873:26a)
Gästriklands vapensköld
 • Nyckelord/TitelGästriklands vapensköld
 • KortbeskrivningGästriklands vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19984 (3873:28b)
Medelpads vapensköld
 • Nyckelord/TitelMedelpads vapensköld
 • KortbeskrivningMedelpads vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19985 (3873:29b)
Ålands vapensköld
 • Nyckelord/TitelÅlands vapensköld
 • KortbeskrivningÅlands vapen, broderat tillsammans med en serie vapen för schabrak burna av sorgehästarna i Gustav II Adolfs begravning 1633 (1634).
 • Datering1633-1634
 • Övriga Nyckelordvapensköld
 • Inventarienummer19991 (3873:30a)
Landskapsvapen
 • Datering1633-1634
 • Övriga NyckelordVapensköld
  Satakunda
 • Inventarienummer31163 (3873:6a)