NamnFrancis Sheldon
  • Yrke/Titelskeppsbyggmästare
Relaterade föremål
Modellritning
  • Datering1665
  • Övriga NyckelordBåtmodell
  • Inventarienummer7135