NamnMagnus Söderberg
  • Yrke/Titeltenngjutarmästare
Relaterade föremål
Kanna med lock
  • Datering1738?
  • Övriga NyckelordStop
  • Inventarienummer2293
Kanna med lock
  • Datering1738?
  • Övriga NyckelordStop
  • Inventarienummer2294
Fat