NamnSöderling
 • Yrke/Titelöverste
Relaterade föremål
fana Qvotqvot pugna canit...
 • Datering1659 före
 • Övriga Nyckelordfana
 • Inventarienummer17089 (3330)
kavalleriofficersvärja - J Bertram
 • Datering1718
 • Övriga Nyckelordvärja
 • Inventarienummer9164 (2003)
kavallerivärja m:1739 Sverige
 • Datering1739 cirka
 • Övriga Nyckelordvärja
 • Inventarienummer12209 (2024)
kavallerivärja m:1739, Sverige
 • Datering1739 cirka
 • Övriga Nyckelordvärja
 • Inventarienummer12232 (2023)
kavaljersvärja Tyskland
 • Nyckelord/Titelkavaljersvärja Tyskland
 • KortbeskrivningKavaljersvärja (defekt), sammansatt av ej ursprungligen samhörande delar. Fästet utom handbygeln Tyskland c. 1800.
 • Tillverkat iTyskland
 • Datering1800 cirka
 • Övriga Nyckelordvärja
 • Inventarienummer11330 (2025)