NamnHugo Schneider
 • Yrke/TitelDr
Relaterade föremål
Fotangel
 • Datering1625-1650 cirka
 • Övriga NyckelordFotangel
 • Inventarienummer6601 (55:36:6)
Fotangel
 • Datering1625-1650 cirka
 • Övriga NyckelordFotangel
 • Inventarienummer6644 (53:36:1)
Fotangel
 • Datering1625-1650 cirka
 • Övriga Nyckelordotangel
 • Inventarienummer6648 (53:36:5)
Fotangel
 • Datering1625-1650 cirka
 • Övriga Nyckelordfotangel
 • Inventarienummer6652 (53:36:10)
Fotangel
 • Datering1626-1650 cirka
 • Övriga NyckelordFotangel
 • Inventarienummer6647 (53:36:4)
Fotangel
 • Datering1626-1650 cirka
 • Övriga NyckelordFotangel
 • Inventarienummer6649 (53:36:7)
Fotangel
 • Datering1626-1650 cirka
 • Övriga NyckelordFotangel
 • Inventarienummer6650 (53:36:8)
Fotangel
 • Datering1626-1650 cirka
 • Övriga NyckelordFotangel
 • Inventarienummer6651 (53:36:9)
Fotangel
Fotangel