NamnScottia
  • Yrke/Titelpersonifikation
Relaterade föremål
Medalj
  • Datering1837
  • Inventarienummer14490