NamnSebastiano
  • Yrke/Titelklingsmed
Relaterade föremål
Rappir
  • Nyckelord/TitelRappir
  • KortbeskrivningRappir, Tyskland, ca 1630.
  • Datering1630 cirka
  • Övriga Nyckelord"stuckat"
  • Inventarienummer7108