NamnSehali
  • Yrke/Titelharneskmakare
Relaterade föremål
Hjälm
  • Tillverkat iPersien, Iran
  • Datering1600 cirka
  • Övriga Nyckelordhjälm
    Kulah Khud
  • Inventarienummer9645 (4497)