NamnOscar Seippel
Relaterade föremål
Förteckning öfver en värdefull konstsamling som tillhört framlidne grosshandlare Oscar Seippel