NamnGustav Berg
  • Yrke/Titeljägmästare
Relaterade föremål
Karta
  • Datering1817
  • Inventarienummer10941