NameC Sifvert
  • Function/Titleherr
Related objects
kavalleriofficersvärja Sverige
  • Dating1700-1750 cirka
  • Other keywordsvärja
  • Inventory number5277 (5464)