NameIsak Lars Silfversparre
 • Function/Titlegeneral, hovmarskalk
 • DatingLevnadstid: 1753-1833
Related objects
bröstharnesk riksbanérföraren
ryggharnesk riksbanérföraren
Hjälm
Ryggharnesk
 • Dating1776-1777; 1799
 • Other keywordsharnesk
 • Inventory number23481 (2214)
Ländskört
 • Dating1776-1777; 1799
 • Other keywordsRustning
 • Inventory number23482 (2214)
Lårskena
 • Dating1776-1777; 1799
 • Other keywordsBenpansar
 • Inventory number23483 (2214)
Lårskena
 • Dating1776-1777; 1799
 • Other keywordsbenpansar
 • Inventory number23484 (2214)
Benpansar
 • Dating1776-1777; 1799
 • Other keywordsBenpansar
  Benskena
 • Inventory number23485 (2214)
Benpansar
 • Dating1776
 • Other keywordsBenpansar
  Benskena
 • Inventory number23486 (2214)
Armpansar
 • Dating1776-1799
 • Other keywordsarmpansar
  Armskena
  Axelstycke
 • Inventory number23476 (2214)
Armpansar
 • Dating1776-1799
 • Other keywordsarmpansar
  Axelstycke
  Armskena
 • Inventory number23477 (2214)
Rustningshandske
 • Dating1776-1799
 • Other keywordsrustningshandske
 • Inventory number23478 (2214)
Rustningshandske
 • Dating1776-1799
 • Other keywordsrustningshandske
 • Inventory number23479 (2214)
Bröstharnesk
 • Dating1776-1799
 • Other keywordsharnesk
 • Inventory number23480 (2214)