NamnPer Siöblad
  • Yrke/Titelfriherre, generalfälttygmästare
  • DateringLevnadstid: 1683-1754
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare