NamnPer Siöblad
 • Yrke/Titelfriherre, generalfälttygmästare
Relaterade föremål
Slagexflintlåsstudsare, P. Siöblad
 • Datering1700 cirka
 • Övriga NyckelordSlagexflintlåsstudsare
 • Inventarienummer16014 (14:49)
Projektil-blyplatta till bössa 3656
 • Datering1700-tal
 • Övriga NyckelordKula
 • Inventarienummer18830 (5756:4)
Projektil-blyplatta till bössa 3656
 • Datering1700-tal
 • Övriga NyckelordKula
 • Inventarienummer18831 (5756:4)
Projektil-stålplatta Siöblad till bössa nr 3656
 • Datering1705-1749
 • Övriga NyckelordKula
 • Inventarienummer18828 (5756:4)
Projektil-stålplatta till bössa nr 3656
 • Datering1705-1749
 • Övriga NyckelordKula
 • Inventarienummer18829 (5756:4)
flintlåsstudsare - Siöblad-Starbus
 • Datering1710 cirka
 • Övriga Nyckelordflintlåsbössa
 • Inventarienummer6274 (5756:3)
Flintlåslodbössa Sjöblad Strandberg
 • Tillverkat iSverige
 • Datering1730 cirka
 • Övriga Nyckelordflintlåslodbössa
 • Inventarienummer17871 (15:67:a) 302
slagexflintlåsstudsare - Gerhard-Sjöblad
 • Datering1736-1749
 • Övriga Nyckelordslagexflintlåsstudsare
 • Inventarienummer3656 (5756:4)
slagexflintlåsstudsare - Gerhard
 • Datering1740 cirka
 • Övriga Nyckelordslagexflintlåsstudsare
 • Inventarienummer16024 (23:21:a)