NameJohan Siöblad
  • Function/Titlefriherre, generalfälttygmästare
Related objects
flintlåsstudsare
  • Dating1670-tal
  • Other keywordsflintlåsstudsare
  • Inventory number11626 (33:197)