NamnStellborn
  • Yrke/Titelhovtrumpetare
Relaterade föremål
Silvertrumpet
  • Datering1700-talets mitt
  • Övriga NyckelordTrumpet
  • Inventarienummer9276 (5621:6)